Skip to content Skip to footer

Adyen, co to jest? Co to znaczy? Definicja adyen

Określają one zasady i warunki, na jakich możesz korzystać z Witryny. Jeśli zgadzasz się z Regulaminem, będziesz mógł korzystać z naszej Witryny jako Użytkownik, a także będziesz miał możliwość działania jako Kupujący i Sprzedający Przedmiotów w Witrynie. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny. Przed zarejestrowaniem się w Witrynie, każdy Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem Vinted („Regulamin”), Regułami katalogu Vinted oraz Regulaminem obowiązującym na Forum, które tworzą prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a VINTED dotyczącą dostępu i korzystania z Witryny oraz zobowiązać się do ich przestrzegania. Aby potwierdzić powyższe i utworzyć konto VINTED, należy zaakceptować Regulamin, gdy Użytkownik zostanie o to poproszony podczas procesu rejestracji. Każdy Użytkownik musi również zapoznać się z Polityką prywatności.

  • Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Regułami katalogu Vinted oraz Regulaminem obowiązującym na Forum.
  • Przepisy krajowe Użytkownika mogą przewidywać dłuższe gwarancje.
  • 8.1.1 Wysyłka zintegrowana (przedpłacone etykiety wysyłkowe).
  • W tych warunkach, stanowczo zalecamy Użytkownikom, by podjęli wszelkie stosowne środki w celu ochrony swoich danych i/lub oprogramowania, w szczególności przed zainfekowaniem jakimikolwiek wirusami obecnymi w Internecie.

Jeżeli Użytkownik ma dostępne środki w e-portfelu (Portfel Vinted), środki te zostaną automatycznie pobrane w celu dokonania zakupu w Witrynie od innego Użytkownika. Jeżeli Kupujący nie ma w swoim e-portfelu (Portfel Vinted) środków wystarczających na pokrycie pełnej należnej kwoty, Kupujący może pokryć brakującą część, płacąc za pomocą innych dostępnych metod płatności. A) Jeżeli nie ma powodów, by kwestionować autentyczność Przedmiotu, Transakcja zostaje zakończona, cena zakupu Przedmiotu, a także opłata za wysyłkę (jedynie, gdy skorzystano z opcji wysyłki innej niż Zintegrowana Usługa Wysyłki (przedpłacone etykiety wysyłkowe)) zostaną wydane na rzecz Sprzedającego. Jeżeli Kupujący nie otrzyma Przedmiotu lub jeżeli Przedmiot został uszkodzony w transporcie, Kupujący musi poinformować o tym VINTED w Okresie Zgłaszania Sporu. Wraz z potwierdzeniem, że Przedmiot został utracony lub uszkodzony w transporcie, Kupujący otrzyma zwrot Ceny Całkowitej zakupu na VINTED.

ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (2023-10-10 19:

Wraz z rozpoczęciem Transakcji, Dostawca Usług Płatniczych pobiera środki od Kupującego na rzecz Sprzedającego i przechowuje te środki na rachunku zastrzeżonym do ich wypłaty. VINTED pomaga Użytkownikom w korzystaniu z usług świadczonych przez Dostawcę Usług Płatniczych i służy Użytkownikom bezpośrednią pomocą. Aby uniknąć wątpliwości, VINTED nie oferuje Użytkownikom żadnych usług przetwarzania płatności.

Zintegrowana Usługa Wysyłki (Przedpłacone etykiety) – oznacza opcję transportu i dostawy Przedmiotów zakupionych za pomocą Witryny, w przypadku gdy usługi transportu i dostawy są świadczone przez jednego z dostawców usług wysyłki oferowanych do wyboru przez VINTED, a Sprzedający korzysta z etykiet przedpłaconej wysyłki wygenerowanych w Witrynie. Jeśli na wyciągu bankowym widzisz nazwę „Adyen”, ale nie masz pewności, który sprzedawca obciążył twoje konto, istnieje możliwość zidentyfikowania go. Możesz wypełnić wniosek o podanie informacji na temat płatności i system pomoże ci zidentyfikować firmę, która dokonała transakcji. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z płatnością, takie jak zmiana zamówienia lub żądanie zwrotu pieniędzy, powinieneś skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą.

  • Często dodają ukryte opłaty do swoich kursów wymiany walut – obciążając Cię większą kwotą bez Twojej wiedzy.
  • Sprzedawcy Profesjonalni nie są uprawnieni do korzystania z Witryny.
  • 11.1 Podczas świadczenia Usług, VINTED podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikom możliwość bezpiecznego korzystania z Witryny.

10.7 Podmioty, którym przysługują prawa własności intelektualnej, składają powiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej, wypełniając formularz dostępny tutaj. 5.8 Użytkownicy mogą skorzystać z procedury reklamacyjnej dotyczącej decyzji VINTED zgodnie z punktem 15. B) Jeśli Sprzedający potwierdzi, że turquoise bolsters lseg lit rynki z ponownym wprowadzeniem taryf handlowych wszystko jest w porządku z Przedmiotem lub jeśli Sprzedający nie podejmie działań w ciągu 2 (dwóch) dni od momentu powiadomienia Sprzedającego przez VINTED, że przesyłka powinna była zostać dostarczona lub prawdopodobnie została zagubiona, Transakcja zostanie anulowana, a Kupujący otrzyma zwrot Ceny Całkowitej.

G) wprowadzanie zmian redakcyjnych do niniejszego Regulaminu (na przykład w celu poprawienia błędów gramatycznych lub ortograficznych), o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany treści lub znaczenia niniejszego Regulaminu. Zaoferuj swoim klientom wszystkie preferowane aviva zawija sprzedaż aviva italia za 284 mln gbp przez nich metody płatności za pomocą jednej integracji. Często dodają ukryte opłaty do swoich kursów wymiany walut – obciążając Cię większą kwotą bez Twojej wiedzy. A do tego czasami mają jeszcze regularną opłatę, więc obciążają Cię dwukrotnie.

Korzyści płynące ze stosowania rozwiązań płatniczych opartych na pojedynczej platformie

Porozmawiaj z naszym zespołem sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działają nasze ceny. Nie pobieramy opłat miesięcznych, opłat konfiguracyjnych, opłat integracyjnych ani opłat za zamknięcie. Mamy ustaloną minimalną wartość faktury w zależności od branży lub modelu biznesowego. Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj z członkiem naszego zespołu sprzedaży. Cennik Interchange++ przekazuje te opłaty bezpośrednio Tobie, zapewniając większą przejrzystość i ogólnie niższe opłaty.

Czy obowiązują opłaty konfiguracyjne i/lub opłaty miesięczne?

Jeżeli Sprzedający nie zrobi tego w terminie pięciu (5) dni, Transakcja sprzedaży zostanie anulowana. Sprzedający może utworzyć e-portfel z własnej inicjatywy przed dokonaniem pierwszej Transakcji sprzedaży, przechodząc do ustawień konta (wybierz „Portfel”, następnie naciśnij „Aktywuj Portfel”) i podając wymagane dane. 5.1.3 Bezpieczne płatności za pomocą Zintegrowanego Systemu Płatności oraz ochrona Ceny Całkowitej, dzięki którym wszystkie płatności dokonane za pomocą Zintegrowanego Systemu Płatności są przechowywane na rachunku zastrzeżonym do momentu zakończenia Transakcji. Więcej informacji na temat bezpiecznych płatności oraz Zintegrowanego Systemu Płatności znajduje się w punkcie 6. 4.1.2 Umowa pomiędzy VINTED a Kupującym o świadczenie usługi Ochrony Kupującego.

Należy aktualizować informacje o swoim Koncie, aby były one zawsze aktualne i kompletne. VINTED wykorzystuje podane dane do celów i w sposób opisany w Polityce prywatności. Procedury Bezpieczeństwa mają na celu potwierdzenie, że osoba uzyskującą dostęp do i/lub przeprowadzającą transakcje z Konta Użytkownika jest do tego uprawniona. Procedury te będą proporcjonalne do zamierzonych celów w zakresie bezpieczeństwa.

Adyen n.v. przelew na konto, co to takiego? Wyjaśniamy!

Nie możemy modyfikować transakcji, ani dokonywać zwrotu środków w imieniu firm korzystających z naszej technologii. Wykorzystują nowoczesne metody ochrony danych, takie jak szyfrowanie i tokenizację, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji płatniczych. Dzięki temu możesz mieć pewność, że twoje dane są chronione podczas dokonywania transakcji za pośrednictwem tej platformy. Prawo do korzystania z Zintegrowanego Systemu Płatności przysługuje wyłącznie w przypadku sprzedaży we własnym imieniu. Użytkownik nie odsprzedaje, wynajmuje lub w jakikolwiek inny sposób nie zezwala osobom trzecim korzystać z Zintegrowanego Systemu Płatności w celu umożliwienia im otrzymania zapłaty za świadczone przez nich usługi.

Sprzedający wystawiając Przedmiot w Katalogu, musi zachować wszelkie wymogi wskazane w Regułach katalogu Vinted. Dokonać wyboru kategorii, która najdokładniej przedstawia Przedmiot, oraz załączyć co najmniej jedno (lub więcej, jeśli jest to wymagane, w zależności od Przedmiotu) dobrej jakości zdjęcie ukazujące Przedmiot. Sprzedający nie mogą posługiwać się zdjęciami znalezionych dolar oscyluje w pobliżu jednego miesiąca, jak polityka bidena fx nabiera kształtu reuters w Internecie i/lub zdjęciami innych, podobnych towarów. Opis i zdjęcia Przedmiotu muszą odzwierciedlać rzeczywistą jakość i wygląd zewnętrzny Przedmiotu, a także wskazywać na wszelkie wady, usterki dotyczące Przedmiotu oraz wprowadzone w nim zmiany. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Regułami katalogu Vinted oraz Regulaminem obowiązującym na Forum.

Połącz dane płatności online i płatności w punktach stacjonarnych w ramach jednego systemu. „Adyen” może pojawić się również na Twoim wyciągu bankowym. 14.3 Jeżeli przetwarzasz dane osobowe w sposób niezależny i odrębny od VINTED, jesteś odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych). 11.6 Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania wszelkich informacji zawartych w Witrynie, które nie są już aktualne lub dokładne, w szczególności informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji w Witrynie i informacji na Koncie Użytkownika, a także informacji dotyczących Przedmiotów wystawionych w Katalogu.

VINTED przeprowadzi Sprzedającego przez proces wnioskowania o odszkodowanie i poinformuje o konieczności jakichkolwiek działań lub dostarczenia informacji, a także poda odpowiednie terminy. W przypadku sporu dotyczącego utraty lub uszkodzenia Przedmiotu podczas transportu, informacje dostarczone przez dostawcę wysyłki będą uważane za dokładne, chyba że Użytkownik dostarczy VINTED w odpowiednim czasie dowody świadczące przeciw temu bądź do momentu dostarczenia takich dowodów. Aby kupować lub sprzedawać Przedmioty w Witrynie oraz korzystać z Usług, należy najpierw zarejestrować się w Witrynie i utworzyć Konto Użytkownika. Rejestrując się w Witrynie, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji.

Potwierdzenie dokonania zakupu zostanie wysłane na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika. Przy zakupie Usług Dodatkowych Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że VINTED rozpocznie oferowanie tych Usług Dodatkowych niezwłocznie po dokonaniu płatności, w związku z czym Użytkownicy wyraźnie zrzekają się prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do tych Usług Dodatkowych. To firma płatnicza, która oferuje rozwiązania płatności dla firm na całym świecie. Jeśli na wyciągu bankowym widzisz tą nazwę oznacza to, że transakcja została przetworzona za pośrednictwem ich platformy płatniczej. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z płatnością, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą.

Leave A Comment